Vosburg Karookuier

Vrydag 6 September 16:00

Die voortslepende droogte noodsaak ons om die geleentheid vanjaar anders aan te pak.  Slegs 160 lammers en 30 bokke sal in verpakte vorm verkoop word.  ’n Braaibord (hoender, wors en slaai) en ander etes sal ook te koop wees.  Vosburgers kan weens finansiële implikasies nie self die funksie bywoon nie en daarom doen ons ’n beroep op lidmate om kontantbydraes vir die aankoop van produkte te skenk.  Elektroniese oorbetalings kan na:  Absa-tjekrekening 145 058 0011, takkode 632005 met verwysing  VOSBURGKUIER gemaak word.

Ons gaan onkoste drasties inkort en sal bv. nie soos oudergewoonte plakkate vir die bemarking van die funksie teen lamppale aanbring nie.  Nooi asb. vriende en familie om die geleentheid by te woon.  Ons wil graag dié gemeenskap wat werklik baie swaar tye beleef met oorgawe ondersteun.  Die opbrengste word uitsluitlik vir Vosburg-gemeente geskenk.

Kontak vir Christine Ferreira 083 440 2086, of Karen Visagie 082 827 9389 om hulp en bydraes aan te bied.