Finansies – ons moet herbesin

Deur: Danie Claassen

Die aanvanklike beplanning van die inhoud vir hierdie finansiële verslaggie, was om inligting oor die nuwe boekjaar te verstrek – die resultaat van strategiese beplanning in geloof, gepaardgaande met gebed deur al die kommissies.  Maar, met die Covid-19-uitdaging lyk die finansiële begrotings en balansstate van individue en ondernemings tans dramaties anders – ook dié van Stellenberg-gemeente.

Ons almal het die afgelope ses weke die gemeenskap van gelowiges op ‘n ander manier beleef – aan die een kant is ons op nuwe maniere elektronies bedien en aan die ander kant kon ons vanuit ons staat van inperking,  ook weer op ’n ander manier dien.  Ons is dankbaar vir elke bankoordrag en SnapScan-betaling waarmee lidmate voortgegaan het om hulle Sondagkollekte en maandelikse dankoffer te gee – by die skrywe hiervan het ons vir Aprilmaand 57% van die begrote bankkollektes en 9% bo die begrote bedrag vir die maandelikse dankoffers ontvang.  Ons was in staat om personeellede se volle salarisse vir Maart en April te betaal, asook om alle ander noodsaaklike uitgawes te dek.  Alle ánder uitgaweprojekte is egter vir eers opgeskort.

Die ad hoc-komitee wat in hierdie tyd die predikante en kerkraad ondersteun met insette vir die dag-tot-dag aktiwiteite van die gemeente, het teen die agtergrond van ’n waarskynlik uitgerekte inperking van mense se beweging en daarmee saam die onwaarskynlikheid dat normale kerklike aktiwiteite by die gemeentekompleks binne die volgende vier tot ses maande sal hervat, voorgestel dat al die kommissies in die komende twee weke moet herbesin oor hulle aanvanklik geïdentifiseerde prioriteite, die wyse van bediening tydens die inperkingsperiode en die impak daarvan op hulle aanvanklike begrotings. Dit sal ons in staat stel om nie net na besparings te kyk nie, maar ook die herprioritisering van aksies en die herkanalisering van beskikbare fondse in werking te stel.  Ons is ook besig met die afsluiting en oudit van die boekjaar wat op 29 Februarie 2020 geëindig het en die resultaat daarvan sal in ag geneem word as deel van die voorgemelde oefening.  Meer inligting hieroor volg in ‘n volgende verslag rakende die gemeente se finansies.

Die woorde op almal se lippe is dat die impak van die koronavirus ’n nuwe normaal in die breë samelewing en ook in die kerk tot gevolg gaan hê.  Vanuit ’n finansiële hoek beskou,  is ons voorbereid op en ontvanklik daarvoor en sê daarom baie dankie vir elke lidmaat se voortgesette finansiële ondersteuning in hierdie moeilike tyd.  Bid asseblief saam met ons vir wysheid en leiding wanneer ons as komitee vergader om te besin hoe om  belangrike en sensitiewe besluite te neem.

Ons almal se balansstate lyk anders as twee maande gelede en ons wonder daagliks of die batekant weer gaan herstel en hoe ons kan keer dat die lastekant nie buite beheer raak nie.  Dit laat my dink aan ’n gebed van wyle ds. Izak de Villiers, wat ons gereeld saam kan bid:

Balansstaat

O, Heer, ek dank U vir u groot geduld
met my.  Ek is so in die skuld by U.
My bankstaat bly in rooi getik.
Nulle kom voor die komma by – ek sluk
soms swaar daaraan.  Ek bied
so min en vra al meer krediet
en kry dit (God weet hoe!).
Ek is soms bang U roep
my in om alles te betaal
en haal my uit u weegskaal
uit as ’n té groot risiko:
‘n Twyfelaar wat glo.

Seënwense en bly veilig!

| Danie Claassen is voorsitter van die gemeente se finansiële kommissie.