Preekbeurte

21 Februarie 2021

Oggenddiens direkte uitsending om 08:30 | Ds. Callie Visagie

Meditatiewe diens om 09:00 in die kapel en die opname is 10:00 aanlyn beskikbaar | Ds. Philipp Dietmann

Familiediens direkte uitsending om 09:30 | Ds. Marius Breytenbach

Jeugdiens direkte uitsending om 18:00 | Ds. Hanno Ackerman

 

28 Februarie 2021

Oggenddiens direkte uitsending om 08:30 | Ds. Marius Breytenbach

Meditatiewe diens om 09:00 in die kapel en die opname is 10:00 aanlyn beskikbaar | Ds. Philipp Dietmann

Familiediens direkte uitsending om 09:30 | Ds. René Potgieter

Jeugdiens direkte uitsending om 18:00 | Ds. Hanno Ackerman