Erediensrooster

EREDIENSTE 

16 Desember
09:00 Kerk Oggenddiens (Doop) Ds. Burger 1
19:00 Kapel Aanddiens Mike van Deventer 12
23 Desember
09:00 Kerk Oggenddiens Ds. Duvenhage 4
19:00 Kapel Aanddiens Ds. Breytenbach 13
25 Desember
07:30 08:30 09:30 Kerk Kersdienste Ds. Duvenhage
    30 Desember
09:00 Kerk Oggenddiens Ds. Potgieter 1
19:00 Kapel Geen diens
31 Desember
19:00 Kapel Oujaarsdiens Ds. Visagie
6 Januarie
09:00 Kerk Oggenddiens Ds. Visagie 3
19:00 Kapel Aanddiens Ds. Visagie 12