Erediensrooster

EREDIENSROOSTER

Die Fokusprogram begin vandag.

Sondag 18 Februarie 2018

09:00 Kerk Oggenddiens Ds. Why Duvenhage 4
09:00 Kleinsaal Gesinsdiens Ds. Marius Breytenbach 6
09:00 Kapel Meditatiewe diens Philipp Dietmann
09:00 Grootsaal Klouterkerk Geen diens
09:00 Grootsaal Peuter-/Kleuterkerk Helpers
18:00 Kerk Jeugdiens Ds. Peter Kotze
19:00 Kapel Kruisdiens Ds. Why Duvenhage 13