Erediensrooster

EREDIENSTE tydens die skoolvakansie

Tyd Tipe erediens Plek Prediker Erediensspan
Sondag 16 Junie 2019
09:00 Oggenddiens Kerk Ds. Marius Breytenbach 4
19:00 Aanddiens Kapel Ds. René Potgieter 12
Sondag 23 Junie 2019
09:00 Oggenddiens Kerk Ds. Marius Breytenbach 1
19:00 Aanddiens Kapel Ds. Marius Breytenbach 13
Sondag 30 Junie 2019
09:00 Oggenddiens Kerk Ds. Callie Visagie 2
19:00 Aanddiens Kapel Ds. Callie Visagie 11
Sondag 7 Julie 2019 
09:00 Oggenddiens (Doop) Kerk Dr. Deon Bruwer 3
19:00 Aanddiens Kapel Ds. Callie Visagie 12

 

Kategeselokale – Geen kategese tydens die skoolvakansie.

Graad 1: Kleinsaal

Graad 2 en 3: Grootsaal

Graad 4: Bovertrek

Graad 5 en 6 : Kerk

Graad 7: Jeuglokaal

Senior kategese om 19:00 na die jeugdiens.

Bliss – omgeegroep vir jongwerkendes en studente

16:15 in die Jeuglokaal