Erediensrooster

EREDIENSROOSTER

Tema vir die derde kwartaal: Solus Christus – deur Christus alleen

Sondag 26 November
09:00 Kerk Oggenddiens Ds. Why Duvenhage 5
09:00 Kapel Meditatiewe diens Philipp Dietmann
09:00 Kleinsaal Gesinsdiens Prop. Elzanne van der Westhuizen 8
18:00 Kleinsaal Jeugdiens Ds. Peter Kotze
19:00 Kapel Kruisdiens Philipp Dietmann 12

 

Kerssangdienste: 3 Desember 2017

09:00 Kerk Kerssangdiens saam met junior kategesegroepe

19:00 Kerk Gemeente Kerssangdiens