Erediensrooster

EREDIENSTE 

Tyd Lokaal 24 Februarie Prediker Preektemas  
09:00 Kerk Oggenddiens Ds. Visagie 3 Lig wat verdof            Joh 7:40-52
9:00 Kleinsaal Gesinsdiens Ds. Breytenbach 8 Lig op die toekoms        Mat 24:36-44
09:00 Kapel Meditatief Philipp Dietmann
09:00 Grootsaal Blokdiens Ds. Potgieter Lig wat verdof            Joh 7:40-52
18:00 Kerk Jeugdiens Ds. Duvenhage Lig wat verdof            Joh 7:40-52
19:00 Kapel Aanddiens Ds. Visagie 13