Erediensrooster

EREDIENSTE 

Sondag 25 Augustus 2019

Tyd Tipe erediens Plek Prediker Erediensspan
09:00 Oggenddiens Kerk Dr. Quinton Heine 2
09:00 Gesinsdiens Kleinsaal Ds. René Potgieter 7
09:00 Meditatiewe diens Kapel Ds. Callie Visagie
18:00 Jeugdiens Kerk Ds. Hanno Ackerman
19:00 Aanddiens Kapel Ds. Marius Breytenbach 11

 

Kategeselokale

Graad 1: Kleinsaal

Graad 2 en 3: Grootsaal

Graad 4: Bovertrek

Graad 5 en 6 : Kerk

Graad 7: Jeuglokaal

Senior kategese om 19:00 na die jeugdiens.

Relevant – ’n groep vir jongwerkendes en studente

Elke Woensdagaand 19:00 in die Markplein.

Ons luister vir 15 minute na ‘n spreker en gesels dan saam oor die onderwerp.  Dis ‘n informele saamkuier en ons geniet ook iets te drinke saam.