Erediensrooster

EREDIENSTE TYDENS DIE SKOOLVAKANSIE

15 Desember        
Tyd Tipe erediens Plek Prediker Erediensspan
09:00 Oggenddiens Kerk Ds. René Potgieter 4
19:00 Aanddiens Kapel Ds. René Potgieter 12
 
16 Desember
09:00 Versoeningsdiens Kerk Ds. Callie Visagie
22 Desember
09:00 Oggenddiens Kerk Ds. Marius Breytenbach 1
19:00 Aanddiens Kapel Ds. Marus Breytenbach 13
24 Desember
19:00 Kersliedere samesang Kerk Ds. René Potgieter
25 Desember
07:30 Kersdiens Kerk Ds. René Potgieter 2/6
08:30 Kersdiens Kerk Ds. René Potgieter 3/7
09:30 Kersdiens Kerk Ds. René Potgieter 4/8
29 Desember
09:00 Kerk Oggenddiens Ds. Hanno Ackerman 1
09:00 Kapel Aanddiens Ds. Hanno Ackerman 11
31 Desember
19:00 Kerk Oujaarsdiens Ds. Hanno Ackerman
 
5 Januarie
09:00 Kerk Oggenddiens Ds. Why Duvenhage 2
19:00 Kleinsaal Aanddiens Ds. Why Duvenhage 12
12 Januarie
09:00 Kerk Oggenddiens Ds. Callie Visagie 3
19:00 Kapel Aanddiens Ds. Callie Visagie 13