Eredienste

’N VERSKEIDENHEID EREDIENSTE IN STELLENBERG

’n Oggenddiens: 09:00 in die kerk (elke Sondag) – erediens met informele aanslag en ’n gekombineerde musiekstyl.

Gesinsdiens: 09:00 in die kleinsaal – gemik op ouers met voorskoolse en laerskoolkinders.  Geen dienste tydens skoolvakansies en langnaweke nie.

Meditatiewe diens: 09:00 in die kapel – ’n stil diens met musiek en meditasie. Geen dienste tydens skoolvakansies en langnaweke nie.

Blokdienste: 09:00 in die grootsaal –  word vir spesifieke belangegroepe byvoorbeeld wykslede, of ouers van ’n spesifieke graadgroepe aangebied. Lidmate word via die bulletin, sms’e, asook e-posse na dié eredienste genooi.

Klouterkerk: 09:00 in die grootsaal –  word sporadies aangebied vir ouers met babas en jong kinders.  Die hele gesin is welkom, veral die babas en kleuters.  Hou die bulletin en erediensrooster op die webwerf dop vir die diens se datums.  Datums vir Klouterkerk in 2019 is: 3 Februarie, 5 Mei, 18 Augustus en 10 November.

Relevant: 18:00 in die kerk (tydens skoolkwartale) – ingerig in ’n milieu vir tieners en jongmense. Almal is egter welkom.  Geen dienste tydens skoolvakansies en langnaweke nie.

Aanddiens: 19:00 in die kapel (elke Sondag, regdeur die jaar) – ’n Aanddiens met intieme atmosfeer.

OUERS MET JONG KINDERS

  • Kleuter- en peuterkerk:  Elke Sondag vanaf 09:00 tot 10:00 in die kleuterkerklokaal (grootsaal). Kleuterkerk vir almal tussen 2 en 6 jaar oud.  Let wel die kleuterkerk word nie tydens skoolvakansies en langnaweke aangebied nie.
  • Moederskamer:  In die kerkgebou vir ouers met babas.
  • Moederskamer:  In die bo-vertrek tydens die gesinsdiens vir ouers met kleuters.
  • TV-kamer:  Agter die preekstoel in die kerk, vir ouers met kleuters. Die kerk se erediens word op die televisie uitgesaai.