Eredienste

’N VERSKEIDENHEID EREDIENSTE IN STELLENBERG

 

Oggenddiens: 09:00 in die kerk (elke Sondag) – erediens met informele aanslag en ’n gekombineerde musiekstyl.

Gesinsdiens: 09:00 in die kleinsaal – gemik op ouers met voorskoolse en laerskoolkinders.  Geen dienste tydens skoolvakansies en langnaweke nie.

Meditatiewe diens: 09:00 in die kapel – ’n stil diens met musiek en meditasie. Geen dienste tydens skoolvakansies en langnaweke nie.

Blokdienste om 09:00 in die grootsaal.  Die dienste word vir spesifieke belangegroepe byvoorbeeld wykslede, of ouers van ’n spesifieke graadgroep, of ouers met babas en kleuters aangebied. Lidmate word via die bulletin, sms’e asook e-posse na dié eredienste genooi.

Klouterkerk: om 09:00 in die grootsaal.   Die diens word kwartaalliks aangebied vir ouers met babas en jong kinders.  Die hele gesin is welkom.  Hou die bulletin en erediensrooster op die webwerf dop vir datums.

Jeugdiens: 18:00 in die kerk (tydens skoolkwartale) – ingerig in ’n milieu vir tieners en jongmense. Almal is egter welkom.  Geen dienste tydens skoolvakansies en langnaweke nie.

Kruisdiens: 19:00 in die kapel (elke Sondag). ’n Aanddiens met intieme atmosfeer.

OUERS MET JONG KINDERS

  • Kleuterkerk, elke Sondag vanaf 09:00 tot 10:00 in die kleuterkerklokaal (grootsaal) kleuterkerk vir almal vanaf 2 tot 6 jaar oud.  Let wel die Kleuterkerk word nie tydens skoolvakansies en langnaweke aangebied nie.
  • Moederskamer, in die kerkgebou vir ouers met babas.
  • Moederskamer, in die bo-vertrek by die Gesinsdiens vir ouers met kleuters.
  • TV-kamer, agter die preekstoel in die kerk, vir ouers met kleuters. Die kerk se erediens word op die TV uitgesaai.