Hulp tydens Covid-19-pandemie

  • Ek sal namens iemand inkopies doen en dit by ’n bepaalde adres aflewer.
  • Ek wil graag betrokke raak by die sopkombuis wat Dinsdae en Donderdae vir hawelose mense in Bellville aangebied word.
  • Ek is bereid om met die verpakking van kospakkies, onder leiding van Shiloh, in Stellenberg se saalkompleks behulpsaam te wees.

Indien jy by enige van bogenoemde aksies betrokke wil raak, stuur ’n WhatsApp boodskap aan ds. Why Duvenhage by 082 570 5931, of  ’n e-pos aan [email protected] en dui asb. aan by watter aksie jy help sal verleen.

Ek wil graag ’n finansiële bydrae maak

Met die oog op die Covid-19-pandemie het ons die volgende kritiese areas vir finansiële bydraes geïdentifiseer:

  •  Noot-vir-Nootfonds:   Vanuit die fonds word plaaslike gesinne met finansiële nood, ondersteun. Verwysing: Noot-vir-Nood.
  • Stellenberg Kosprojek: Die projek ondersteun maandeliks gesinne met finansiële nood deur middel van kospakkies. Verwysing: Stellenberg kosprojek.
  • Sopkombuis in samewerking met MES: Op Dinsdae en Donderdae word ’n sopkombuis vir hawelose mense in Bellville aangebied.  Verwysing: Rande en Hande

Finansiële bydraes kan elektronies oorbetaal word na NG Stellenberg, ABSA-tjekrekening  145 058 0011, Takkode 632005, of gebruik die SnapScan-toepassing.  Gebruik asb. die spesifieke verwysing vir elke projek, soos langs elke projek aangedui word.

Indien jy enige vorm van fisiese hulp soos die aankoop van medikasie of kruideniersware tydens selfisolasie of die landswye inperking benodig, neem asb. die vrymoedigheid om leraars telefonies, of per e-pos te kontak.  Ons het ‘n span vrywilligers wat jou graag wil help en ondersteun.  Leraars is ook beskikbaar vir  geestelike ondersteuning en bystand, skakel hulle gerus telefonies in die verband.


Indien jy ‘n gebedsversoek het, voltooi gerus die onderstaande vorm om jou versoek aan ons gebedspan te rig.