Eenvoud is die vreugde van die lewe

deur: Ds. René Potgieter

Eenvoud is die vreugde van die lewe –  dis gee en neem net wat daar is . . . dis dankbaar eet van elke skewe snytjie brood . . . wat liefde is.
Op sy album Palet sing Jannie du Toit dié woorde van Koos du Plessis.  Dit is eenvoudige woorde met ’n eenvoudige melodie, maar die boodskap is kragtig. In die gedig plaas Koos du Plessis juis die fokus op die diepere betekenis rakende die eenvoudige dinge in die lewe.

Die meesleurende krag van die verbruikerskultuur waarin ons almal leef, is só sterk dat ’n mens dikwels nie meer besef tot watter mate dit ons lewens beïnvloed nie. Hieroor skryf Willem Nicol soos volg: ”Ons algemene lewenshouding is in só ’n mate deur die verbruikersmentaliteit gekontamineer dat ons genesing en bevryding uit die diepste kragte van ons Christelike spiritualiteit nodig het.”

Die vraag ontstaan of ons nie so vasgevang is ons denke, besittings, oorvol programme en sosiale media nie, dat ons ons vermoë om die eenvoud van die lewe raak te sien, verloor het nie?  Die wêreld se standaarde wat aan ons gestel word, is so hoog en die strewe daarna veroorsaak dat ons dikwels nie eers meer die lewe geniet nie. Ons lewens word so vol en deurmekaar soos ’n klomp Krabbel-letters.

Met bogenoemde in gedagte wil ons ons tydens dié Pinkster oopstel vir die werk van die Heilige Gees sodat ons skoon, los en nuut gemaak kan word. Ons wil bid dat die Heilige Gees deur die Woord en ons saamwees, die klomp deurmekaar letters in ons lewens so sal orden dat ons weer die ware sin en betekenis van die lewe kan ervaar.

Ons wil ligter deur die lewe reis en weer met nuwe oë na onsself, God se skepping en ons naaste kyk. Ons lees in Matteus 6:25-26 die volgende:
Daarom sê Ek vir julle: Moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet of drink nie, of oor julle liggaam, oor wat julle moet aantrek nie. Is die lewe nie belangriker as kos en die liggaam as klere nie? Kyk na die wilde voëls: hulle saai nie en hulle oes nie en hulle maak nie in skure bymekaar nie; julle hemelse Vader sorg vir hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie?