Doen-dit-self bring besparings mee

Deur: Ds. Callie Visagie

Die Eiendomsbediening is werklik getrou om met verantwoordelike rentmeesterskap om te sien na die kerk se geboue.  Dit raak al hoe meer ’n kuns om die kerkeiendom op ’n sinvolle en verantwoordbare wyse te onderhou en op te gradeer. Die gemeente is bevoorreg om oor die dienste van ’n bekwame nutsman in die persoon van Cobus Alberts te beskik. Hy is ook ’n bevoegde skrynwerker wie se hande vir niks verkeerd staan nie.

Twee projekte geniet tans aandag, naamlik, eerstens die opgradering van die kombuis in die salekompleks, wat na meer as 40 jaar se gebruik dringend aandag moet geniet.  Om ’n gewone huis se kombuis op te knap, beloop maklik R60 000 plus.  Om die kerk se kombuis te vernuwe, kan dus maklik drie keer dié bedrag beloop en vinnig in ’n astronomiese uitgawe ontaard het. Cobus, ons nutsman, gaan self die verbeteringe van die kombuis behartig en hy beoog om dit baie ekonomies te doen teen die totale koste van R45 000.  Alhoewel die bestaande strukture, asook die vlekvryestaalwerkblaaie behou sal word, gaan die kombuis sal met ’n stylvolle nuwe voorkoms spog.

Tweedens het ons ietwat meer as ’n jaar gelede vir water geboor. Dit het meegebring dat die tuine rondom die kerk, asook die twee pastorieë naasliggend aan die kerkkompleks, van water voorsien sou kon word. Die kwotasie om die water na die verskillende punte, asook die pastorieë aan te lê, het bykans R65 000 beloop. Ons het egter besluit om die aanlê van die water liewer self aan te pak en die afgelope twee weke het Cobus en twee handlangers teen slegs ’n kwart van die gekwoteerde koste die grootste deel van die kerktuin en die twee pastorieë van boorgatwater voorsien.

Dan is die opgradering van die nissie-area reeds voltooi.  Dit is vir ons baie belangrik dat die ruimte goed versorg en netjies moet lyk wanneer geliefdes ’n nissie sou besoek.  Die area bied, wat tuinmaak betref, ‘n paar uitdagings.  Dit raak ontsettend warm in die binnehof aangesien dit met mure omring word en die vloer geplavei is.  Met die hulp en kundigheid van Dirk Heyneman, landskapontwerper en ouderling, kon nuwe planne beraam word om die area te verfraai en ’n          lae-onderhoud-tuin is aangeplant.

Met behulp van goeie vakmanne op die personeel en sakke vol planne word ons eiendomme en rande optimaal bestuur.