Dienende hande in Kannaland

Deur: Ds. Why Duvenhage

Ons het die afgelope tyd gereeld tydens eredienste, of in gemeentekorrespondensie, na die Kannalanddistrik verwys.  Kannaland sluit dorpe soos Ladismith, Zoar en Calitzdorp in.  Die gemeente reik al meer as 14 jaar na Calitzdorp uit en baie van ons jong, asook ouer lidmate, het al wonderlike werk in dié Karoodorp gedoen.

Tydens een van die Calitzdorp-uitreike het ek besluit om Zoar, die ou sendingdorp, te gaan besoek en die nood in dié gemeenskap het my diep geraak.  Ons het ingespring en met die gemeenskapsleiers begin kontak maak en gou-gou het ons ’n uitreik na Zoar georganiseer.  Ons uitreikspanne het die kinders van die gemeenskap met die evangelie en sop bedien en ook van ons breigroep se lekker warm musse en serpe voorsien.

Tydens die uitreik het mense in die dorp my van twee bejaardes wat weekliks sop vir die gemeenskap se kinders maak, vertel.  Ek het Henk en Miena Barry se adres in die hande gekry en een oggend die besonderse twee mense persoonlik gaan ontmoet.

Henk en Miena, beide pensioenarisse, woon in Proteapark.  Dié gebied in Zoar word deur besondere armoede en maatskaplike probleme gekenmerk.  Oom Henk en tannie Miena woon in ’n klein huisie, maar tannie Miena vertel dat toe ’n kind een laataand aan haar deur klop en vir kos vra omdat sy honger was, het sy en oom Henk besluit om die probleem van honger kinders in die buurt aan te vat.  Hulle twee het begin om uit hulle eie sak een keer per week vir kinders in Proteapark sop te kook.  Dit was nie lank nie, toe het hulle twee keer per week sop gekook en uitgedeel.

Stellenberg-gemeente het met die hulp van die Omgeetrust by die projek betrokke geraak.  Ons het vir oom Henk en tannie Miena se sopkombuis ekstra gasbottels, stofies en soppotte gekoop en ondersteun hulle ook met die aankoop van sopbestanddele.  Hulle voorsien nou twee keer per week sop aan 300 kinders.  Oom Henk en tannie Miena was ook van die verspreiders van die kos wat ons gedurende Kerstyd vir die distrik ingesamel het.

Die storie het my opnuut laat besef dat die Here ons na plekke neem waar daar regtig nood is en ons met mense wat Hy gebruik, verbind, sodat ons mekaar kan ondersteun en versterk.  Oom Henk en tannie Miena is vir my ’n voorbeeld van opregte nederigheid, gehoorsaamheid en diensbaarheid – alles wat Jesus se lewe op aarde vir ons van diens geleer het.