Die radikale boodskap van God wat Lig is – Epifanie

Na Kersfees breek ’n tyd van die kerkjaar aan wat ons Epifanie noem en wat “Godsverskyning” beteken. In dié tyd verdiep en verwonder gelowiges regoor die wêreld hulle in en aan God se verskyning, of openbaring aan ons mensewêreld deur die geboorte van Jesus. Tradisioneel begin dit vroeg in Januarie met die Bybelse verhaal waar die wyse manne deur ’n ster se lig na Betlehem begelei is, en Jesus Christus aan hulle verskyn het.

Waarby bring God se lig aan die begin van 2020 ons uit?  Waarop skyn die lig en wat laat dit ons sien?

Regdeur die Bybel het skrywers die beeld van lig gebruik om hulle ervaring van God se teenwoordigheid in hulle midde te beskryf. Lig was nie net iets ver bo in die lug, of op die horison nie; dit het in en om hulle geskyn en hulle perspektief oor mense en gebeure beïnvloed.  Dit is ook wat God se verskyning vandag steeds so ingrypend maak. Dit is volgens Psalm 139 iets wat enersyds te groot en hoog vir ons begrip en verstand is, maar dan tog tot diep in ons dring omdat dit volgens Johannes 1:14 vol genade en waarheid is.

Mag ons daarom, veral waar ons pad met ons medemens s’n kruis, God se verskyning op ’n diep en betekenisvolle wyse ervaar sodat dit ’n deernis en liefde vir ander in ons ontsluit. Mag dit ons inspireer tot insig en die vermoë om te midde van so baie gebeure in ons lewens, te onderskei tussen die belangrike en die onbelangrike en dat ons hoop vir die hede sal vind.