Die Kuierbasaar op Vrydag 2 Maart om 17:00

Ons benodig nog 40 vrywillige helpers se hulp by die basaar.

Help asb ook met :

  • Gasbottels met primuskop om te leen.
  • Bydraes vir snuffeltafel sal waardeer word.  Gee asseblief by die kerkkantoor af.

Teken asb. jou naam op die lyste by die inligtingstoonbank aan indien jy bereid is om behulpsaam te wees, of ‘n bydrae wil maak, of kontak Christine Morsbach direk  by  082 353 9917 of christinemorsbach@gmail.com

Wat kan ek verwag:

  • Daar word Lasertag vir die kinders in die Kleinsaal aangebied.  R25 per kind.
  • Daar sal ‘n groot verskeidenheid eetgoed bedien word:  Kerrie-en-rys, potjiekos, boereworsrolle, hamburgers, poeding, braaiborde vetkoek, roosterkoek, pannekoek en poeding.

Kom stal jou eie handware uit:

  • Jy kan ook jou eie handware of eetgoed kom uitstal en verkoop.  Voltooi asb. die inskrywingsvorm en stuur na sanel@stellenberg.co.za.  Lees asb. die instruksies deeglik deur.