Die krag van uitreik

Deur: ds. Peter Kotze

Die afgelope maand se uitreike het ons as kerk laat besef hoe groot ons as gelowiges se taak werklik is.  Die arbeiders is min en die oes is groot.

In Leeu-Gamka het 41 uitreikers ’n reis van selfontdekking en liefde onderneem.  Die Here het die grond voorberei en deur huisbesoeke, kinderprogramme, tieneraande, gemeenskapsbou en huisverf het ons die liefde en evangelie van Jesus uitgeleef.  Daar was talle getuienisse van Jesus wat kom ingryp het waar nodig.  Die mooiste getuienis bly maar ’n glimlag op die gesig van ’n kind wat ’n mussie of ’n serp kry, die tannie wat ’n plantjie kry, die oom vir wie daar gebid word.  Die vreugde wat die koninkryk van God bring, kan nie onderskat word nie.

Calitzdorp met sy twee uitreike het ons genoodsaak om meer kreatief te dink.  Daar het ons vanuit die staanspoor meer op die tiener- en jongvolwassebedienings gefokus.  Ons kon haak aan die plaaslike leraar, ds. Van Tonder, asook Anje en Lenny, twee oud-Stellenbergers, se werk.  Hulle het reeds ’n groep vir jongmense, genaamd SKYPE gevestig.  In Calitzdorp het ons nou die ongelooflike voorreg om te sien hoe die saad wat gesaai is en water gegee is deur ons jaarlikse betrokkenheid in die gemeenskap,  na al die jare vrugte dra.  Dit is vir my ’n bevestiging dat dit die moeite, tyd en geld werd is om jaarliks na dieselfde gemeenskap uit te reik en in te ploeg.

In Beaufort-Wes het ons vanjaar die saad begin saai.  Dit was ons eerste amptelike uitreik na die dorp en om eerlik te wees – ons was maar redelik gespanne omdat ons nie geweet het wat om te verwag nie, maar ook hier het die Here ons werk geseën.  Die kinberbediening het in vier dae van 150 tot 300 kinders gegroei.  Tieneraande is getrou bygewoon en ons het die uitreik met ’n gemeenskapsaand wat deur 100 volwassenes bygewoon is, afgesluit.

 

Uit Mavhusa het ek die volgende getuienis ontvang wat weer eens die kern van uitreike vir my saamvat: Going on an outreach we often have the idea that we are taking Jesus to the people, but time and again God uses the people we’re reaching out to, to reveal Himself to us. I saw Jesus in all of their smiles, their simple way of living, the warmness in their hearts, their generosity, their helping hands and their steadfast love for Him through all the struggles and challenges they endure. They may not have much but they are the happiest people I’ve ever met in my life.

Dit is ook belangrik dat ons besef dat nie elke lidmaat noodwendig deel kan word van die uitreike wat ons jaarliks onderneem nie, maar dat dit nie beteken dat ons nie ook kan uitreik nie.  Elkeen van ons moet uitreik waar ons is.  Ons word elkeen geroep om die liefde van Jesus uit te leef waar ons daagliks beweeg en teenoor alle mense met wie ons daagliks omgaan.  Uitreik begin in ons huise, dan in ons gemeenskap en dan in die verre dele van ons land en die wêreld.  As ons elke dag waar ons kom, Jesus se naam uitleef, sal ons ’n werklike koninkryksverskil maak. Kom ons leef só en wys Jesus en sy liefde vir die wêreld.