Die invloed van koronavirus op gemeenteaktiwiteite

As geloofsgemeenskap is ons in solidariteit met die krisis wat ons land asook die groter wêreldgemeenskap beleef.  In die lig van die landwye inperking wat vanaf 26 Maart tot 16 April 2020 in Suid-Afrika geld, is die volgende van toespassing op gemeenteaktiwiteite:

Gemeentebyeenkomste 

Alle gemeentebyeenkomste insluitend eredienste en kategese, staak tot 16 April 2020, waarna omstandighede weer geëvalueer sal word.

’n Erediens sal elke Sondag vanaf 22 Maart deur die internet aan lidmate uitgesaai word. Lidmate hoef slegs die gemeentewebwerf www.stellenberg.co.za te besoek om na die erediens te kyk. Die eredienste sal op rekenaars, slimfone en slim-TV-toestelle gekyk kan word. Tydens die Groot Lydensweek en Paasnaweek sal geskeduleerde eredienste op 9, 10 en 12 April ook deur internetstroming uitgesaai word.

Byeenkomste in die gemeente se fasiliteite  

Alle byeenkomste of aktiwiteite wat deur buite-instansies in die kerk se fasiliteite (salekompleks) aangebied word, is tot 16 April 2020 gekanselleer. 

Huisbesoeke  

Leraars kan tydens die landwye inperking wat vanaf 26 Maart tot 16 April 2020 geld, geen huisbesoeke doen nie.  Lidmate wat egter met ‘n leraar wil kontak maak, is meer as welkom om hulle telefonies of per e-pos te kontak.

Kerkkantoor

Die kerkkantoor sal weens die landwye inperking vanaf 26 Maart tot 16 April 2020 gesluit wees.

Begrafnisse

Kontak asb. jou leraar persoonlik indien jy ’n begrafnis moet reël.

Ondersteuning aan geaffekteerde lidmate

Die gemeente wil graag ondersteuning bied aan lidmate wat moontlik praktiese hulp gaan benodig. Lidmate wat bereid sou wees om persone wat a.g.v. die virus in selfisolase verkeer, met die aankoop van kruideniersware, die aflaai van medikasie, of enige ander praktiese hulpverlening te ondersteun, kan gerus vir ds. Why Duvenhage by [email protected] of 082 570 5931 kontak.

Finansiële bydraes 

Die gemeente is steeds afhanklik van finansiële bydraes en ons doen ’n beroep op lidmate om steeds ’n bydrae tot gemeentewerksaamhede te maak deur middel van EFT-oorbetalings na ABSA-tjekrekening,   145 058 0011, takkode 632005, of gebruik die SnapScan-toepassing met die onderstaande skanderingskode.

Skakels na webwerwe wat mediese inligting rakende die koronavirus bevat

Die Wêreldgesondheidsorganisasie

Suid-Afrikaanse Departement van Gesondheid

Mediclinic

Ten slotte 

President Cyril Ramaphosa het ’n beroep op alle landsburgers gedoen en gevra dit diegene wat hulpbronne het en gesond is die behoeftiges en dié wat weerloos is, moet bystaan. As gelowiges glo ons dat dít ook die opdrag is wat ons van Jesus Christus ontvang het. Mag ons ook in dié onbekende tye die genade ontvang om steeds Jesus se hande en voete in die wêreld te wees.

Ds. Callie Visagie

Voorsitter kerkraad