Aanpassing van gemeenteaktiwiteite tydens die landwye inperking

In die lig van die landwye inperking wat in Suid-Afrika geld, is die volgende, ook tydens vlak 3 en  4 van inperking,  van toespassing op gemeenteaktiwiteite:

Eredienste

Geen eredienste mag in die kerkgebou gehou word nie daarom word preke in gewysigde formaat aangebied.  Opnames van drie eredienste naamlik: ‘n gekombineerde oggend- en gesinsdiens,  ’n meditatiewe diens en die relevant-aanddiens sal elke Sondag op die die webwerf beskikbaar wees.  Die eredienste sal op rekenaars, slimfone en slim-TV-toestelle gekyk kan word.  Die opnames is vanaf 06:00 Sondagoggende op die webwerf beskikbaar waarna jy enige tyd/dag van jou keuse daarna kan kyk.  Besoek ons eredienste-blad vir volledige inligting.  Die klankbaan van preke is ook HIER beskikbaar, indien jy verkies om net na die preek te luister en die geskrewe preek van elke Sondag se oggenddiens kan  HIER afgelaai word.  Rig asb. enige navrae rakende preke, of indien jy probleme ondervind om na die preek te kyk aan [email protected]

Annibrand Junior en Senior (kategese)

Juniors:

Kategese gaan voort en word in ‘n gewysigde formaat aangebied.   Kyk gerus na die kort video-aanbieding op die Annibrand Junior blad rakende die nuwe formaat van kategese.  Weeklikse lesmateriaal vir die Annibrand Juniors is op die blad beskikbaar.

Seniors:

Kleingroepe ontmoet weekliks op Sondagaande deur middel van aanlyn gespreksgroepe nadat hulle na die Relevant-aanddiens se opname gekyk het.  Besoek gerus ons Relevant-blad vir volledige besonderhede.

Virtuele markplein of gespreksgroep

In die lig van die grendeltyd wil ons saam met ons aanlyn dienste ‘n virtuele markplein (gespreksgroep) skep.  Dit werk soos volg:  Indien jou foon, of rekenaar internet toegang het kan jy via ‘n skakel wat jy per e-pos ontvang op die byeenkoms inteken.   Die leraar wat die oggenddiens aanbied sal ook die gespreksgroep lei en sal die skakel aan jou stuur.   Die gespreksgroep duur elke Sondagmiddag vanaf 16:00 tot 16:40.  Om in te skakel stuur jou naam, van en e-posadres per e-pos aan die leraar wat die betrokke Sondag die oggenddiens gelei het.

Byeenkomste in die gemeente se fasiliteite  

Alle byeenkomste of aktiwiteite wat deur buite-instansies in die kerk se fasiliteite (salekompleks) aangebied word, is gekanselleer. 

Huisbesoeke  

Leraars kan tydens die landwye inperking wat geld, geen huisbesoeke doen nie.  Leraars het egter ‘n aktiewe telefoonbediening begin en lidmate moet vrymoedigheid neem om hulle telefonies of per e-pos te kontak.

Kerkkantoor

Die kerkkantoor is gesluit, maar navrae oor enige gemeentesake, of elektroniese kommunikasie kan steeds aan [email protected] gerig word.   Elektroniese kommunikasie word steeds weekliks aan lidmate uitgestuur. 
Sluit gerus by ons e-posverspreidingslys, of die gemeente se  WhatsApp-groep aan.

  • As jou naam op die e-posverspreidingslys is, sal jy elke Vrydag die skakel na die oggenddiens se preek, die geskrewe preek, asook die bulletin per e-pos ontvang.  Stuur ’n e-pos aan [email protected] om aan te sluit.
  • Lede van die  WhatsApp-groep ontvang  Vrydae die skakel na die oggenddiens se preek, asook die bulletin op hulle selfone.  Stuur jou naam, van en selfoonnommer na 083 611 4720.

Begrafnisse

Begrafnisse met minder as 50 mense mag voortgaan. Kontak asb. jou leraar persoonlik indien jy ’n begrafnis moet reël.

Ondersteuning aan geaffekteerde lidmate

Die gemeente wil graag ondersteuning bied aan lidmate wat moontlik praktiese hulp gaan benodig. Lidmate wat bereid sou wees om persone wat a.g.v. die virus in selfisolase verkeer, met die aankoop van kruideniersware, die aflaai van medikasie, of enige ander praktiese hulpverlening te ondersteun, kan gerus vir ds. Why Duvenhage by [email protected] of 082 570 5931 kontak.

Finansiële bydraes 

Die gemeente is steeds afhanklik van finansiële bydraes en ons doen ’n beroep op lidmate om steeds ’n bydrae tot gemeentewerksaamhede te maak deur middel van EFT-oorbetalings na ABSA-tjekrekening,   145 058 0011, takkode 632005, of gebruik die SnapScan-toepassing met die onderstaande skanderingskode.

 

Ds. Callie Visagie

Voorsitter kerkraad