Die Bybel vir vandag

deur: ds. Marius Breytenbach

In Oktober vier ons saam met ander Protestantse kerke regoor die wêreld die Reformasie van 1517, wat ’n omwenteling in hoe ons die Bybel lees en verstaan, teweeg gebring het. Uit die Reformasie het die insig, bekend as Semper Reformanda, voortgevloei.  Dit beteken dat God in elke nuwe fase van tyd en konteks ‘re-formasie’, of ‘her-vorming’ van die mens vra.  Anders as die vinnig veranderende wêreld waarin ons leef, wat ons gedurig tot aanpassing en verandering dwing,  is die bedoeling met Semper Reformanda (voortdurende reformasie) eerder dat die Bybel gelowiges opnuut op geestelike verdieping laat fokus, om dan dáárvolgens “nuwe” lewens te lei. Die Reformasie was ook veel meer as net ’n godsdienstige omwenteling. Dit het onder andere ook ’n transformasie in die wetenskap, musiek en onderwys tot stand gebring en was selfs die voorloper van demokrasie.

Hoe lees ons die Bybel vandag? Wat hoor ons van God waar ons elke dag voor uitdagings in ons eie lewe, die kerk en die wêreld te staan kom? Hoe begeester dit ons om elke geleentheid wat oor ons pad kom,  aan te gryp en te laat realiseer? Dit is die fokuspunte van die Bybelskoolkursus wat tydens die vierde kwartaal in die gemeente aangebied word. Ons gaan onder andere besin oor hoe die Bybel tot stand gekom het en hoe dit deur die eeue heen deur gelowiges gelees en verstaan is. Ons sluit die kursus af deur ’n paar uitdagende kwessies waarmee gelowiges vandag te kampe het, te ondersoek.  Ons bespreek ook hoe die Here van ons verwag om moeilike situasies te hanteer en hoe ’n mens van die geleenthede wat tog daaruit voortspruit, bewus kan raak.

Die kursus sal op Maandagaande van 28 Oktober tot 25 November vanaf 19:00-20:30 in die kerkgebou deur ds. Marius Breytenbach aangebied word. Mense wat belangstel om dit by te woon, kan vir Karin Barter by die kerkkantoor kontak  (021 976 4519/[email protected]).  Die koste beloop R30 vir notas en verversings.