Kersdienste

Kersdienste

time 8:30 am

December 25, 2017

Eredienste in die kerk om 07:30, 08:30 en 09:30 op 25 Desember.

Prediker: Ds Peter Kotze