Bybelskool: Genesis

Die prentjies van Genesis, soos die van Adam en Eva, Noag se ark, Abraham wat Isak offer en Josef se kleed, is sedert ons kinderdae by ons ingeprent. Hoe lees ons hierdie verhale en wat beteken hulle vir ons in ’n moderne leefwêreld? Die Bybel boek Genesis is kunstig deur ’n vasgestelde volgorde saamgestel wat in Hebreeus as die toledoth formule bekendstaan en word telkens met die volgende woorde ingelei: Hierdie is die storie/geslagsregister van … In die volgende ses weke gaan ons saam die betekenis van hierdie stories en geslagregisters verken. Wanneer ’n mens hierdie verhale so saamlees kry Genesis vir ons opnuut nuwe betekenis.

Week 1 – 14 Augustus Hoe verstaan ons Genesis?

Week 2 – 21 Augustus. Die verhaal van die skepping en die sondvloed. Gen. 1-4.

Week 3 – 28 Augustus. Die verhaal van Adam, sy nageslag en die vloed. Gen. 5-11.

Week 4 – 4 September. Die verhaal van Abraham se familie. Gen. 11-25:18.

Week 5 – 11 September. Die verhaal van Jakob en sy seuns. Gen. 25:19-37:1.

Week 6 – 18 September. Die verhaal van Josef en sy broers. Gen. 37:2-50:26.

Aanbieder: ds. Marius Breytenbach

Plek: Stellenberg kleinsaal

Tyd: Dinsdagaande 14 Augustus tot 18 September van 19:00-20:30.

Koste: R30 donasie vir uitdeelstukke

Inskrywings: Karin Barter (021-9764519, [email protected]).