Bremer onthou . . . of nie

Ds. Bremer Gericke tree einde September uit na 40 jaar in die bediening, aanvanklik vier jaar in Calitzdorp en daarna 36 jaar in Stellenberg.  Ons het met hom gesels en hy beantwoord ’n paar vrae in hierdie en ook in die volgende Stellenberger.

Wat is dit wat jy veral onthou van jou eerste jare in Stellenberg?

Ek onthou nie baie goed nie, behalwe syfers en datums.  Noudat mense hoor ek tree uit, vertel hulle vir my baie stories, ek sou dít hier en dát daar gesê of gedoen het.  Moenie dink ek praat hier van wyshede of prestasies nie, allermins.  Ek kan dit meestal nie glo nie!  Het ek regtig?

Gee ons dan minstens ’n paar datums en syfers.

Oktober 1981 – Aanvaar beroep na Stellenberg met opdrag gewone gemeentewerk plus begin met ’n jeugbediening.  Ons was drie predikante en die gemeente het ± 3 500 lidmate gehad.

November 1983 – Reeds 4 500 lidmate, die kerkraad besluit dat Stellenberg een groot gemeente sal bly en nie afstig nie.  ’n Makrogemeente was in daardie jare ’n nuwe en revolusionêre konsep in die NG Kerk.

Junie 1993 – My planne vir die jeugbediening is op en ek vra of ek in ander werk kan spesialiseer.  Dit was 12 goeie jare, die jeugwerk het soos die gemeente ontplof.  Die area in die omgewing van die huidige Hoërskool Stellenberg het destyds as Nappy Valley bekend gestaan.  ’n Kategeseskool van amper 1 300 kinders in die oggend, ses afsonderlike groepe vir hoërskoolkinders elke Sondagaand na die jeugdiens (300 en meer kinders), ’n Vrydagklub (elke Vrydagaand), naweekuitstappies, kleingroepe, bustoere vir grootgroepe tydens skoolvakansies (dit moet meer as 20 wees, minstens twee elke jaar), wintervakansieprogram vir laerskoolkinders (tot 300 kinders),  reuseskoolverlaterskampe (vanaf 1978 tot 1993),  ’n aktiewe naskoolse groep, ’n groep vir neuraalgestremde jongmense (Vreugde-Aksie).  Daar was nog goed wat ons gedoen het, ek het baie daarvan vergeet.

Vanaf 1994 – ’n Nuwe fase met ander uitdagings en bedieninge vir my, onder andere die gemeente se finansies, uitbreiding van ons Bybelkursusse, kleingroepe en wyksbediening, variasie in en ontwikkeling van eredienste, seniorbediening (Silwerblaarklub en later VatVyf), hulp aan Tamboerskloof-gemeente, ’n sleutelprojek, nuwe bedieningstrukture.  Oor elkeen hiervan en nog ander sou ek meer kon vertel.

Ons kan weer oor datums en syfers gesels, maar eers wat van mense wat jou pad gekruis het?

Hoe graag ek sou wou, ek kan nie name noem nie, dit sal net nie reg wees nie.  Daar is letterlik honderde lidmate wat my gehelp het in die bediening, dit is eintlik hulle bediening.  Ek het soos enige predikant in ’n stadium ’n paar “volgelinge” gehad, hulle is almal nou reeds oorlede.  Nou het ek net vriende in die gemeente.  Natuurlik ook lidmate wat nie hou van my standpunte of werkwyse nie, maar hulle is nie vyande nie, ons verskil net van mekaar.

Met die uitsondering van een, was ek saam in diens met al die predikante wat ooit in Stellenberg was, altesaam 16 van hulle.  Ons het saam gedroom, beplan, gewerk, verskil, mekaar geestelik en as mense gevorm en baie gelag.  Elkeen het ’n eiesoortige en belangrike bydrae gemaak tot die opbou en uitbou van Stellenberg.

Ons het nog ’n paar vrae, maar dit kan oorstaan tot die volgende Stellenberger. 

  •  Bremer se afskeidspreek is Sondag 17 September om 09:00. Na die erediens word die gemeente genooi om verversings en drinkgoed in die markplein te geniet.
  • Op Vrydagaand 1 September by die maandelikse bring-en-braai neem ons ook afskeid van Bremer en Erna.  Alle lidmate is welkom.  Bring jou eie vleis, slaai, drinkgoed en eetgerei.  Ons voorsien die kole vanaf 19:00.