Borg-‘n-bersie-projek

Die jeugbediening wil graag 3 000 kombersies vir die komende Julie-uitreike insamel. Dit raak baie koud in die Karoodorpe waarheen ons uitreik en ons hoop om vir kinders en bejaardes kombersies uit te deel as pantser teen die koue Karoowinter.  Help asseblief om die droom te bewaarheid deur ‘n bydrae te maak.

Jy kan ‘n kombersie skenk en in die Bersie-kratte in die voorportaal van die kerk en kleinsaal plaas, of maak ‘n donasie.  Ons het spesiale afslag vir komberse by Pep Stores beding waar ons komberse met skenkings sal aankoop.  Doen ‘n EFT-inbetaling na: ABSA Spaarrekening, Jeugbediening, 928 759 2857, takkode 632005. Gebruik “Bersie” as verwysing.