Bevestiging: Ds. René Potgieter

Ds. René Potgieter word op Sondag 29 Julie om 09:00 tydens die oggenddiens bevestig.  Neem asb. kennis dat daar geen gesins- of meditatiewe diens op 29 Julie sal wees nie.  Almal skakel by die 09:00 oggenddiens in.  Lidmate word uitgenooi om na afloop van die erediens persoonlik vir ds. Potgieter en haar gesin, tydens ’n geselligheid in die markplein te ontmoet.