Bevestiging ds. Hanno Ackerman

Lidmate word uitgenooi na die bevestiging van ds. Hanno Ackerman, nuwe jeugleraar van die gemeente  op Sondagaand 7 April om 18:00, tydens die jeugdiens in die kerk.  Hanno en sy vrou, Liaan sal tydens die oggenddienste van 7 April aan lidmate voorgestel word.

Ons verwelkom graag die egpaar in ons gemeente en vertrou dat hulle bediening in die gemeente baie geseënd sal wees.

Ds. Hanno Ackerman se preek Sondagaand 7 April om 18:00:

Real Faith – Real Life  (Matteus 5:17-20)