Belangrike datums: Derde kwartaal

10 tot 11 Julie – Predikante beplanningsessie

14 Julie – Bevestiging van Philipp Dietmann om 09:00 tydens die oggenddiens in die kerk.

30 Julie – Kosprojek-insameling.  Alle bydraes vir die kosprojek moet asb. voor, of op 30 Julie by die kerkkantoor afgegee word.

30 Augustus tot 1 September – Belydeniskamp

6 September – Vosburg Karookuier

9 tot 13 September – REACH-week