Uitreike

Uitreike

Stellenberg reik jaarliks uit na minderbevoorregte gemeenskappe oor die hele Suid Afrika. Tieners, jong volwassenes en volwasssenes neem aan die uitreike deel. Uitreike vind gewoonlik in die Aprilskoolvakansie asook die Junie/Julieskoolvakansie plaas en plekke soos: Calitzdorp, Beaufort Wes, Leeu-Gamka, Zoar, Vosburg, Koue Bokkeveld, Transkei en Mahvusa word besoek.

Tydens uitreike word kinders, tieners en volwasse inwoners van dié gemeenskappe met die evangelie bedien. Potensiële leiers word binne dié gemeenskappe geïdentifiseer en d.m.v. intensiewe dissipelskap opgelei en ondersteun om Bybelstudiegroepe, ens. voort te sit nadat uitreikspanne onttrek. Uitreikspanne besoek jaarliks dieselfde gemeenskappe sodat kontinuïteit behou word en leiers versterk word.