Kleingroepe

Stellenberg Kleingroepe

Indien jy belangstel om by enige van ons kleingroepe in te skakel,  kontak die betrokke groep se kontakpersoon / stuur ‘n epos aan kleingroepe@stellenberg.co.za

Kleingroep vir gesinne: 

Kontakpersone: Jan Dawid en Wilma Luttig 083 406 6228

 

Bybelstudiegroep vir vroue:

Elke Maandagoggend om 10:00 (tydens die skoolkwartale) is daar ‘n Bybelstudiegroep vir vroue in die kleinsaal. Geen vooraf besprekings is nodig nie, jy kan net opdaag.  Aanbieders: Mariette Hanekom en Rita Robertson.

Gebedsgroepe: 

Kontakpersone: Johan en Retha van den Berg 082 888 1032

Groep vir Huiswerkers:

‘n Groep vir huiswerkers word een keer elke twee weke op ’n Dinsdagaand om 18:30 in die Markplein aangebied. Milda Brits, 082 654 2261 is die groepleier.

Kleingroep vir jong werkendes / studente:

Kontakpersone: Peter en Chané Kotze 073 262 3848

 

Omgeegroep / Bybelstudiegroep:

Kontakpersoon: Dirmü Gouws 082 956 9946

 

Kleingroep vir afgetredenes:

Kontakpersoon: Mike van Deventer 082 569 1908

Mannegebedsgroep

Die Mannegebedsgroep ontmoet elke Donderdagoggend om 06:00 in die kafeteria. Daar is lekker koffie en beskuit om te vergoed vir die vroeg opstaan. Oud en jonk is welkom. Vir meer navrae kontak Why Duvenhage 082 570 5931.

Kleingroepe tydens die Fokusprogram

Ons gemeente se fokusprogram wat op Sondag 11 Februarie begin, bied ’n wonderlike geleentheid om uitdrukking te gee aan ’n kerngeloofsoortuiging: Ons glo in die gemeenskap van gelowiges. Ons glo dat een van die kragtigste maniere waarop die Heilige Gees in ons lewens werk, te doen het met die mense met wie die Here ons in aanraking bring.

Daarom wil ons lidmate aanmoedig om in die loop van die lydenstyd waartydens ons fokusprogram aangebied word, die inisiatief te neem om mense uit te nooi om oor ’n periode van ses weke saam die studiegedeeltes deur te werk. Die tema van die reeks is: ’n Vrygewige lewe. Die lyding, sterwe en opstanding van Jesus maak in ons ’n vrygewigheid wakker wat die lewe in die komende jaar nuwe sin en betekenis gee. Die studiereeks fokus op die gemeente in Korinte aan wie Paulus twee briewe geskryf het en waarin hy hulle onder andere tot ’n vrygewige lewe aanspoor.

Elke studiegedeelte bestaan uit die volgende momente:

’n Fokusteksgedeelte uit 1 en 2 Korintiërs wat saam gelees word.

’n Besprekingsgeleentheid waarin belangrike aspekte van die teks beklemtoon word.

 

’n Kort video-inset waarin een van die gemeentepredikante uitlig hoe die teksgedeelte ons in Stellenberg raak.  Videogrepe sal vanaf Sondag 11 Februarie op ons webblad beskikbaar wees, DVD’s met die videogrepe kan ook vanaf dié datum by die kerkkantoor afgehaal word.

’n Groepsbespreking oor hoe die kwessie my eie lewe binne die gemeente raak.

 

’n Voorgeskrewe gebed wat saam gebid kan word.

Indien jy aan die studiereeks wil deelneem, maar nie ’n groep het om by in te skakel nie, kan jy by die ses grootgroepbyeenkomste wat elke Donderdag om 10:00 en 19:00 in die kleinsaal aangebied word, inskakel. Die studiegedeeltes kan ook in jou eie stiltetyd deurgewerk word.

Die groephandleiding kan Sondae na die eredienste, asook deur die loop van die week by die kerkkantoor afgehaal word, of laai dit HIER af.

Aanlynvorm:

Indien jy of jou gesin graag by ‘n groep wil inskakel, voltooi asseblief die onderstaande aanlynvorm. Ons sal so spoedig moontlik met jou in verbinding tree. Indien jy of jou gesin graag by ‘n groep wil inskakel, voltooi asseblief die onderstaande aanlynvorm.