Bedienings

Raak betrokke by die volgende bedienings in die gemeente:

  • Kafeteria – neem een keer ‘n maand ‘n diensbeurt by die kafeteria waar.  Kliek op die skakel vir meer inligting.
  • Eredienswerker – bied hulp aan tydens eredienste met die uitdeel van afkondigingsblaadjies en die verwelkoming van lidmate. Kliek op die skakel vir meer inligting.
  • Sekuriteitsdiens – raak betrokke by die sekuriteitspan wat op aflosbasis motors tydens eredienste oppas.  Kliek op die skakel vir meer inligting.
  • Kampe – die gemeente het ‘n groot en energieke bediening rondom kampe vir jongmense.  Kliek gerus op die skakel vir meer inligting.
  • Kleingroepe – skakel by ‘n kleingroep in en leer so nuwe mense ken.  Kliek op die skakel vir volledige inligting.  Jy kan ook aanlyn aandui by watter kleingroep jy wil inskakel.
  • Gebedsbediening – indien gebed jou passie is, kliek gerus op die skakel vir meer inligting rondom ons gebedsbediening.  Daar is ook ‘n aanlynfunksie waardeur gebedsversoeke deurgegee kan word.
  • Musiekbediening – ons het vier musiekgroepe in die gemeente wat voorsang tydens eredienste lei.  Kliek op die skakel vir meer inligting oor die musiekgroepe en kontakbesonderhede van die musiekleier.

Please return to the home page.