Basaar 6 Maart 2020

 

Lidmate word uitgenooi om aan 2020 se basaar deel te neem.  Raak asseblief betrokke by ons eerste gemeentefees van die jaar.

Helpers:  Ons het helpers by bedieningspunte en kaartjieverkope nodig.  Bied asb. jou hulp by Deon Maree 082 869 0364 aan.

Offertafel:  Skenk asb. enige gebakte produkte vir die offertafel.  Die predikantespan gaan ook elkeen hulle bakvernuf vir die offertafel ten toon stel.   Ons sal julle op hoogte hou waarna julle kan uitsien.  Gee jou bydrae met ’n prys op Vrydagoggend 3 Maart by die grootsaal af.

Poedingtafel:  Helpers vir die maak en verkoop van poedings word benodig.  SMS/ WhatsApp vir Magdalena Saayman by 082 454 9485 en dui aan waarmee jy kan help.

Witolifanttafel:  Dis tyd om die laaie en kaste uit te skud.  Enige bruikbare artikels soos kombuisware, boeke, ornamente,  gereedskap is welkom.  Gee bydraes by die kerkkantoor af.

Jaffelpanne:  Kan ons jou jaffelpan leen?  Ons sal dit mooi oppas. Gee dit met jou naam daaraan vasgemaak, by die kerkkantoor af.

Vir die jongspan:  Daar is weer ’n abseiltoring in die kleinsaal.  Lekker pryse is op die spel vir die hoogste klimmer en vir jonger kinders is daar lekker springkastele en gesigverf.

Donasies:  Help om die onkoste laag te hou, en sal baie waardeer word.   Bydraes kan soos volg betaal word.

  • Kontant kan by die kerkkantoor inbetaal word tussen 09:00 en 13:00 op weeksdae.
  • Elektroniese oorbetaling kan na ABSA-tjekrekening 145 058 0011, takkode 632005 gemaak word.  Gebruik asb. BASAAR as verwysing.
  • Gebruik die SnapScan skanderingskode om ‘n donasie te maak.  Die SnapScan-toep kan gratis op jou slimfoon afgelaai word.  Dit is ‘n handige toep om op jou slimfoon te hê. Volg die stappe en gebruik asb. BASAAR as verwysing.

 

Kontakpersoon: Deon Maree by 082 869 0364 of  [email protected]