Annibrand-groepe vat weer vlam

“Ons kategesegroepe, juniors en seniors, is weer aan die gang,” sê ds. Hanno Ackerman, jeugleraar.  “Die aanbieding van die onderskeie kategesegroepe lyk natuurlik heeltemal anders as in die verlede, maar dit is tog vir ons belangrik om weer met kategese te kon begin.”

Brenda Visser, kinderwerker, sê dat die Annibrand Juniorgroepe se weeklikse lesse is op die inhoud van die gesamentlike oggend-en-gesinsdiens gebaseer.  “In elke erediens is ’n kort insetsel spesiaal vir kinders en die les vloei dan ook daaruit voort.  Ons laai die lesmateriaal op ons webwerf en vra ouers om dit daar af te laai en dit dan na die diens saam met hulle kinders deur te werk.  Ons besef ouers is reeds oorlaai met skoolwerk en daarom is die lesse kort.  Dit neem nie langer as 15 minute om dit saam met jou kind deur te gaan nie.  Daar is ook oulike video’s op die webwerf wat die lesmateriaal aanvul en indien daar ook ’n jonger boetie of sussie in die gesin is, kan hulle gerus na die video’s vir kleuters op die webwerf kyk, terwyl Ouboet of Sus met hulle kategeseles besig is.  Die stories van Saggeus en Josef, spesiaal vir kleuters bedoel, is reeds op die webwerf beskikbaar.”

“Die seniorgroepe kom saans om 19:00, na die Relevant-diens, via internetgespreksgroepe bymekaar,” sê Hanno.  Hulle bespreek dan die inhoud van die preek.  Dit is vir ons belangrik dat die kleingroepe met mekaar kontak behou.  Ons is dankbaar vir die feit dat die meeste tieners toegang tot die internet het en dat kommunikasie steeds op dié  wyse kan plaasvind.”