Annibrand Junior Proefloop

ANNIBRAND JUNIOR (Kategese)

Die volgende aanpassings in ons junior kategesesisteem word op Sondae 10, 17 en 24 November beproef.

  • Eredienste: Albei die oggenddienste om 09:00 skop af met ’n kindergreep van ongeveer 20 minute.   Kinders kan in dié tydgleuf die erediens op hulle eie vlak beleef deurdat die prediker ’n toepaslike boodskap gerig op die  kinders en hul gesinne lewer en die kinders sal ook deelneem aan die samesang.   Na die kindergreep verlaat die kinders die erediens en kan die prediker op volwasse lidmate se geestelike behoeftes fokus.
  • Annibrand Junior (Kategese): Ons verwys voorts na kategesegroepe as Annibrand Juniorgroepe.  Na afloop van die kinderdiens sal kinders die erediens saam met lede van die hallo-span en hulle groepleiers verlaat en verskillende graadgroepe sal in bepaalde lokale byeenkom.  Die hallo-span het swart annibrand hemde aan.  Geen kind sal die erediens alleen hoef te verlaat nie. Kinders in die kleinsaal en kerk kan net na agter beweeg om die helpers te ontmoet.  Nadat die graadgroepe in hulle onderskeie lokale nesgeskop het, word die kleingroepe op ’n interaktiewe en deelnemende basis deur kleingroepleiers aangebied.  Annibrand Juniorgroepe sal teen 10:20 afgehandel wees.  Ouers het dus na die erediens nog geleentheid vir saamkuier in die markplein.
  • Lokaalindeling:

Graad 1:  Ou kafeteria

Graad 2 en 3:  Jeuglokaal

Graad 4, 5 en 6:  Grootsaal

Kontak asseblief die jeugkantoor, Sunet by 021 975 1044/[email protected] indien jy enige navrae of voorstelle het.

Graad 1-tot-3-kamp: 22 tot 23 November

Kom neem deel aan die ontdekkingsreis vanaf 22 tot 23 November in Stellenberg se grootsaal.

Laai gerus die inskrywingsvorms hier af, voltooi en e-pos aan [email protected]

Inskrywingsvorms leiers

Inskrywingsvorm graad 1-tot-3’s