Nuwe Intrekkers

Hartlik welkom in Stellenberg-gemeente. Ons vertrou dat die webwerf die nodige inligting rondom die volgende aan jou sal bied:

Besoek gerus:

Vir verdere inligting kontak gerus die Kerkkantoor by 021 976 4519 / karin@stellenberg.co.za

Om jou lidmaatskapsertifikate na Stellenberg-gemeente te laat oorplaas, of bloot net by ons gemeente aan te meld kan jy vir Odette Basson by 021 976 4519 kontak, of stuur net vir haar ‘n e-pos na odette@stellenberg.co.za

Persoonlike besonderhede – Belydende lidmate


Dooplidmate (kinders)

Gee asb die volgende vir elke kind: Volle naam, Noemnaam, ID, Doopdatum, Doopgemeente, PredikantKorrespondensie

Wil jy Gemeente-nuus ontvang?


Dankoffer Bydrae

Dankoffer by wyse van:

NG KERK STELLENBERG BANKBESONDERHEDE: Absa Sanbel, Bellville, Takkode: 632 005;

Tjekrekeningnommer: 1450580011 U verwysing sal u wyknommer en u van wees.

Stuur bewys aan finansies@stellenberg.co.za of faks aan 0866534499