Finansiële bydraes

Die gemeente se werksaamhede kan nie voortgaan sonder finansiële bydraes van lidmate nie.  Bydraes kan op enige van die volgende wyses gemaak word:

  • EFT-betalings:  ABSA-tjekrekening, 145 058 0011, Takkode 632005
  • Per debietorder: Voltooi asb. die Debietordervorm en epos na [email protected]
  • SnapScan: Laai die SnapScan toepassing op jou slimfoon af en gebruik dit om jou bydrae na die gemeente te maak.