Finansiële bydraes

Die gemeente se werksaamhede kan nie voortgaan sonder finansiële bydraes van lidmate nie.  Bydraes kan op enige van die volgende wyses gemaak word:

  • EFT betalings:  ABSA Tjekrekening, 145 058 0011, Takkode 632005

 

 

  • Dankofferkoeverte: Koeverte is in die voorportaal van die kerk beskikbaar.  Dit kan ook by u huis afgelewer word indien u dit so sou verkies.  Kontak asb. die kerkkantoor met enige navrae rondom dankofferkoeverte.

 

  • Snapscan: Laai die snapscan toepassing op jou slimfoon af en gebruik dit om enige betaling (kampgelde, bydraes, ens) na die gemeente te maak.