Agter die skerms tydens eredienste

Gavin Watson is Stellenberg-gemeente se voltydse klankman.  Hy was voor die grendeltyd Sondae  tydens die oggend- en jeugdiens vir die klank verantwoordelik en is die man wat weet waar al die kabels ingeprop moet word sodat elke lidmaat in die kerk die dominees, die kitaar, die orrel en die sangers kan hoor.  Met die skielike wegval van eredienste op Sondae as gevolg van die Covid-19-pandemie, moes baie aanpassings gemaak word, maar Gavin is steeds op sy pos agter die skerms en betrokke by die opname en redigering van ons eredienste in nuwe formaat.

“Ek het ongeveer ag jaar gelede by die gemeente betrokke geraak,” vertel Gavin.  “Dit het toevallig gebeur toe die jeugband, Plofstof, een aand ’n lofprysingsessie by Stellenberg Hoërskool, waar ek toe ’n leerling was, aangebied het.  Ek was deel van die skool se tegniese span wat die klank, multimedia en beligting moes hanteer.  Die leier van die jeugband het my ontmoet en gevra of ek hulle nie op ’n meer gereelde basis met klank tydens die jeugdiens wil help nie en hier is ek steeds – ag jaar later.

“Ek het altyd in die klank- en beligtingsbedryf belang gestel en het besluit om na matriek vir ’n driejaardiploma in klanktegnologie en produksie by die Cape Audio College in te skryf.  My studies is nou voltooi en gedurende die week werk ek by ’n klank-en-beligtingsbesigheid, genaamd Intello Acoustics. Daar behartig ek die klank van enige binnenshuise of buitelugaanbieding waarvoor die besigheid gekontrakteer word. Sondae is ek egter steeds vir die klank van die oggend- en jeugdiens verantwoordelik.  Die hantering van klank tydens ’n funksie, of erediens, het maar gewoonlik uitdagings, met al die klein jakkalsies wat dikwels onverwagse probleme oplewer.  Wat eredienste betref, sou ek sê die jeugdiens se klank is die moeilikste om te behartig, aangesien ons elke Sondag ’n volle band met ’n verskeidenheid instrumente het, asook sangers wat die lofprysing lei.

“Met die skielike omwenteling in die aanbieding van eredienste wat gevolg het op die aanvanklike inperkingsmaatreëls, moes ons vinnig planne maak om preke in videoformaat op te neem.  Voordat die landwye inperking ingestel is, kon ek en die predikante steeds die eredienste in die kerk opneem, waarna ek dan die redigering van die opname behartig het.  Maar nou na die algehele inperking, moet die predikante die preke tuis met hulle selfone opneem.  Hulle neem dit so teen Woensdae op, stuur die opnames aan my, waarna ek dit dan redigeer.  Die redigering neem tussen twee en vier ure.  Dit hang maar alles af van hoeveel byvoegings daar in die preek is.  Met verloop van tyd raak die predikante egter al meer tuis voor die kamera en dit vergemaklik weer my werk.

“My raad aan ander jongmense wat oorweeg om in dié industrie te werk, sou wees om so vroeg as moontlik deeltyds by klankaanbiedings betrokke te raak.  Sodoende sal jy vasstel of jy werklik ’n passie vir die bedryf het.  Die bedryf stel baie uitdagings aan ’n mens se vermoëns en vaardighede, verg lang werksure en so meer, maar bied ook baie geleenthede wat dit as beroep tog die moeite werd maak.

“Ek geniet my werk by Stellenberg-gemeente en is self ’n lidmaat van die gemeente.  Die samehorigheid van ons gemeente is vir my lekker.  Ek geniet dit om te sien hoe almal Sondae saamkuier.  Ek dink dit is hoe ’n geloofsgemeenskap moet lyk.”