Die Groot Lydensweekprogram 25 Maart tot 1 April

Die Groot Lydensweekprogram (25 Mrt – 1 Apr)

In Stellenberg herdenk ons die gebeure van die lydensweek met die volgende uur-programme waarna ons julle graag uitnooi

Maandag 26 Maart om 19:00 in die kleinsaal

kom praat Francois Wessels met ons oor hoe die Joodse Paasfees, waarvoor Jesus Jerusalem besoek het, verloop het en hoe dit ons as Christene vandag raak. Daarna eet ons saam in die Markplein, aangesien dit ook pas by die tradisionele Joodse Paasfees.

Dinsdag 27 Maart om 19:00 in die kerk

’n Meditatiewe diens in die kerkgebou met musiek, stilte en gebed.

Woensdag 28 Maart om 19:00 in die kerk

Neil Büchner met sang en getuienis in die kerk op. Neil is ‘n bekende liedjieskrywer en sanger.  Hy is ook getroud met Lettie, leraar van NG Kerk Wellington

Donderdag 29 Maart om 19:00 in die kerk

Ons dink terug aan Jesus se instelling van die nagmaal. Ons gebruik die nagmaal in afwagting van die dramatiese gebeure wat tot sy inhegtenisname sou lei.

Prediker: Ds. Callie Visagie

Vrydagoggend 30 Maart om 09:00 in die kerk

Vier ons Goeie Vrydag met ’n erediens. Dit is die dag waarop Jesus sy kruis gedra en voor sononder gesterf het.

Prediker: Ds. Why Duvenhage

Paassondag 1 April om 06:15  en 09:00 in die kerk

06:15: Ons vier Jesus se opstanding met ’n kort erediens waartydens ons die nagmaal gebruik. Na die diens wag ons almal saam buite die kerk op die sonsopkoms.

09:00:  Tradisionele Paasdiens met ‘n doopgeleentheid in die kerk.

Prediker: Ds. Peter Kotze