25ste feesmark ontvang baie seën

Deur: Ds. Callie Visagie

Die 25ste feesmark wat onlangs ten einde geloop het, was soos in die verlede ’n uiters geseënde geleentheid.  Ons is opreg dankbaar teenoor die Here vir hierdie bron van inkomste, omdat bykans 20% van die gemeentelike inkomste hieruit verhaal word.

Die bedrywighede op die terrein het vir seker ’n besondere impak op verskeie kerklike werksaamhede gehad, met veral die gesamentlike dienste op Sondae as alternatief, omdat die sale nie gebruik kon word nie.  Dan is ook vele van ons lidmate jaarliks betrokke as kassiere, pakkers en vloerbestuurders.  Ook is daar mos altyd ’n hele aantal lidmate wat uitstallers is en van hulle val boonop in die groep met die grootste omset.

Die mark word deur Stad Kaapstad as ’n sogenaamde event geklassifiseer en daarom is daar verskeie streng voorwaardes en riglyne wat gestel word vir die aanbied van ’n geleentheid van hierdie omvang.   Die bepalings en vereistes waaraan ons moet voldoen, verhoog die insetkoste van die feesmark drasties.  Die volgende syfers ter inligting:

  • ’n Styging van 10,9% in die totale omset teenoor dié van 2018. (In 2018 was daar ’n negatiewe groei van 2,3% teenoor 2017).
  • Die netto wins vir die gemeente realiseer gewoonlik in die omgewing van 9,5% van die totale omset. In 2018 het die totale inkomste uit die feesmark R1,85 miljoen beloop. Die volledige syfers van die feesmark is ter insae by die kerkkantoor.
  • Die Event-status van die mark bring aansienlike addisionele vereistes en koste mee, soos onder meer dat daar ’n verpleegster (R25 000 vir die tydperk) voltyds aan diens moet wees, asook die aanstelling van ’n veiligheidsbeampte (R29 000 vir die tydperk).
  • Enkele ander groot uitgawes: huur van tente (R353 000), brandplan (R26 000), sekuriteit (R223 000), salarisse en lone (R830 000), kredietkaartfooie (R295 000), advertensieplakkate se aanbring en afhaal van die lamppale, munisipale tariewe en ander advertensies (R106 000), rekenaars (R35 000), skryfbehoeftes en prysetikette (R29 000), vuilgoeddromme, mobiele toilette (R45 000) en instandhouding en skoonmaak (R37 000).
  • Die restaurant is die uitstaller met die grootste omset en dit beloop ongeveer 7% van dié van die totale mark.
  • Onder die ander 10 uitstallers met die grootste omset vanjaar, was drie uitstallers van dekoritems en twee uitstallers in die kosafdeling.
  • Die feesmark is vanjaar weer (soos in 2018) deur lesers van Die Burger aangewys as die beste mark in die Wes-Kaap.

Die organiseerders het vanjaar veral goeie terugvoering ontvang oor die verskeie nuwe items wat uitgestal is en  veral ook omdat meer as 30 ekstra stalletjies bygevoeg is.  Nog ’n waardevolle byvoeging was die koffie-kiosk met sy rustige atmosfeer in die voorportaal van die kerk, waar inligting oor die gemeente se werksaamhede beskikbaar was.  Die kerk self is ook oopgestel is vir diegene wat  daar wou stil word.

Dankie vir u voorbidding vir hierdie geleentheid.  Ons is dankbaar teenoor die organiseerders, Marilize Verreynne en Adri du Randt.  Ons dank die Here vir aangename koel weer gedurende die mark, ’n goeie infrastruktuur om die geleentheid aan te bied, ondersteunende kerkkantoorpersoneel, asook  die goedgesindheid en gebede van vele Stellenbergers.